Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.
 

Coaching Zespołu (Team Coaching)

COACHING ZESPOŁU / TEAM COACHING, CZYLI JAK STWORZYĆ SKUTECZNY, EFEKTYWNY ZESPÓŁ

Czym jest Coaching Zespołu

 • Coaching Zespołu (Team Coaching) to nowa forma rozwoju zespołów, będąca świetną alternatywą dla tradycyjnych szkoleń czy warsztatów integracyjnych,  stworzona dla firm, które szukają lepszych metod na wdrażanie konstruktywnych zmian w obrębie swoich organizacji
 • To kilkuspotkaniowy proces rozwojowy, mający na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału członków zespołu oraz lidera, tak by usprawniając komunikację, zespół zwiększył swoją skuteczność i efektywność w realizacji celów
 • Podczas sesji pracujemy metodami coachingowymi poprzez tworzenie przestrzeni do wzajemnych relacji i współpracy w atmosferze zaufania
 • Na warsztatach wykorzystujemy elementy treningu mocnych stron (Clifton Strengths, znany powszechnie jako test talentów Gallupa), analizy dysfunkcji i sposobów ich zapobiegania. Stosujemy metodologię coachingu zespołowego i grupowego. To oznacza, że w atmosferze bezpieczeństwa każdy z uczestników, uwzględniając swoje osobiste dążenia, pracuje wspólnie z grupą nad osiąganiem celów zespołu
 • Nad całością procesu czuwa jeden lub dwóch (w zależności od liczebności uczestników) profesjonalnych i doświadczonych coachów z europejską akredytacją EIA EMCC.

W jakich sytuacjach sięgnąć po coaching zespołu

 • Kiedy w zespole zachodzi potrzeba usprawnienia komunikacji i współpracy
 • Kiedy powstaje nowy zespół i zależy Wam na przyspieszeniu  procesu wzajemnego poznania się i wypracowania zasad efektywnej współpracy
 • Kiedy istniejący zespół jest w konflikcie
 • Kiedy w zespole brakuje motywacji i zaangażowania
 • Kiedy wyniki zespołu odbiegają od założonych planów
 • Kiedy zespół boryka się z problemem rotacji pracowników
 • Kiedy chcesz wesprzeć zespół w realizacji nowych zadań i celów
 • Kiedy chcesz zwiększyć kreatywność w zespole
 • Kiedy chcecie wspólnie wypracować wartości, misję, wizję zespołu

Korzyści płynące z udziału w procesie coachingu zespołu

 • Lepsze zrozumienie swoich zachowań oraz innych członków zespołu
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału pracowników jako członków zespołu
 • Uwspólnienie celów indywidualnych pracowników z celami firmy
 • Zwiększenie identyfikowania się pracowników z celami zespołu
 • Zwiększenie zaufania w zespole
 • Wzrost zaangażowania i motywacji do realizacji wspólnych celów
 • Wzrost poczucia sprawczości i odpowiedzialności za zespół wśród poszczególnych jego członków
 • Wzajemne poznanie się i polepszenie komunikacji wewnątrz zespołu wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z konfliktami (z empatią i dbałością o obecne i przyszłe relacje)
 • Szybsze osiągnięcie satysfakcjonujących efektów

Przykładowy proces Coachingu Zespołu składa się z kilku etapów:

 • Badanie potrzeb (rozmowy z liderem i członkami zespołu)
 • Wyznaczenie celów i zaplanowanie sesji
 • Przeprowadzenie cyklu warsztatów team coachingu
 • Ocena efektywności procesu
 • Follow-up

Przykładowe cele:

 • Usprawnienie komunikacji w zespole
 • Wzrost efektywności biznesowej
 • Wypracowanie wspólnej wizji, misji i wartości
 • Zbudowanie nowego zespołu
 • Rozwiązanie problemu

 

Koszt procesu, ilość sesji ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb zespołu. 

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

 

 • coaching@kasiapisula.pl
 • 606-364-164

 

umów się na konsultację telefoniczną